شنبه ۱۸ / ۰۵ / ۱۳۹۹ ساعت 19:33

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی

به گزارش روابط عمومی
گزارش خبری از پروژه خواجه منجیکوه

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی؛ حسین حسین پور مدیر کل: از مهمترین اولویتهای کارشناسان، برنامه ریزان ومدیران در کشورمان؛ ارتقاء معیشت وتولید، رفع فقر وتبعیض، رعایت عدالت در توزیع منابع وثروت، تثبیت جمعیت بخصوص در مناطق محروم ومرزی،تامین امنیت، حفظ ارزشها ومیراث گذشته گان، رشدوتوسعه یکپارچه نواحی مختلف دانست.

حسین پور تصریح نمود:  توسعه مناطق عشایری و بهبود شرایط زندگی عشایرهمواره مورد توجه مدیران قرار گرفته و از این رو در طی سالهای گذشته هریک از نهادها و سازمانهای امر توسعه، سعی نموده اند، با پیگیری و اجرای وظایفی که در مناطق عشایری بعهده دارند، طرح ها و برنامه های مختلفی را برای توسعه کانون های ارائه نمایند.که نمونه این طرح ها در شهرستان نهبندان پروژه انتقال آب شرب خواجه منجیکوه؛ آبرسانی به ۱۲ محله عشایری با ۲۱۱ خانوار، ۹۲۵ نفرجمعیت و ۱۱۰۴۰ راس دام در افق پروژه می باشد.که در دهه فجر سال جاری کلنگ زنی وعملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی اجرای این پروژه؛ ایجاد اشتغال پایدار، افزایش تولید محصولات دامی، امنیت مرزها وتوسعه خدمت رسانی به عشایر منطقه می باشد.

مدیرکل در پایان اظهار داشت: اجرای شبکه انتقال برق بطول ۱٫۷ کیلومتر-حفر – احداث وتجهیز چاه گرم تمام ده- احداث مخزن ۶۰۰ متر مکعب، احداث اتاقک برق ۱۲ متر مکعب از اهداف طرح می باشد.


اشتراک گذاری
ارسال دیدگاه

English»