دوشنبه ۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸ ساعت 21:24

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی

تمام مطالب دسته بندی : دسته‌بندی نشده

به گزارش روابط عمومی
گزارش خبری از پروژه خواجه منجیکوه

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی؛ حسین حسین پور مدیر کل: از مهمترین اولویتهای کارشناسان، برنامه ریزان ومدیران در کشورمان؛ ارتقاء معیشت وتولید، رفع فقر وتبعیض، رعایت عدالت در توزیع منابع وثروت، تثبیت جمعیت بخصوص در مناطق محروم ومرزی،تامین امنیت، حفظ ارزشها ومیراث گذشته گان، رشدوتوسعه یکپارچه نواحی مختلف دانست. حسین […]

سه شنبه ۲۴ دی