پنج شنبه ۱۶ / ۰۵ / ۱۳۹۹ ساعت 7:41

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی

بمنظور بازدیداز پروژه های عشایری
بازدیدکمیته نظارت برطرحهای سامانه کارا

بمنظور بازدیداز پروژه های عشایری مرتبط با تسهیلات سامانه کارا ، کمیته نظارت شهرستان متشکل از نماینده های محترم فرانداری، کار و رفاه اجتماعی ، صندوق کار آفرینی امید از منطقه عشایری خوشینه علیا بازدیدبعمل آمد و توضیحاتی درخصوص متقاضیان بهره مند و نحوه دریافت وهزینه کرد تسهیلات در راستای طرحهای پرواربندی از سوی آقای مهندس تک خارانی ریاست اداره امور عشایر بیرجندارائه گردید

 

 


اشتراک گذاری
ارسال دیدگاه

English»