دوشنبه ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۹ ساعت 6:58

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی
شنبه ۱۹ بهمن


احداث ، مرمت و نگهداری راه عشایری

عنوان خدمت احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری
شناسه خدمت ۱۳۰۵۲۴۵۱۱۰۳
نام سامانه و آدرس اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی 

ashayer-kj.ir

نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
خدمت به کسب و کار(G2B)
شرح خدمت به منظور بهبود زندگی عشایر، بالا بردن سطح درامد انان و توسعه در سایر شاخص های انسانی، ساخت مسیر و راه عبور و مرور مناسب برای وسایل نقلیه و دام در مناطق عشایری صورت می پذیرد. ساخت راه عشایری براساس استاندارد و ضوابط ایین نامه های معتبر انجام می گیرد. لذا کلیه محاسبات لازم و طراحی راه عشایری و اجرای عملیات ساخت، مرمت و نگهداری راه عشایری توسط این اداره کل صورت می پذیرد. مشخصات اینگونه راه ها منطبق با راه روستایی درجه ۳ در نظر گرفته می شود.
مدارك لازم براي انجام خدمت کارت عشایری/ دفترچه عشایری
قوانين و مقررات بالادستي بند (ه) و ب ماده ۵ فصل دوم اسانامه سازمان دامداران متحرک مصوب ۱۳۵۳ ، موافقت نامه شماره ۴۰۹۰۵۰۰۵ مطالعات جامع و عملیات ساماندهی عشایر، تبصره  ۱ و بند ۶ ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۱۸۶۸۸/ت۳۲۴۶۷ه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ هیات وزیران، نامه شماره ۱۰۴۲۷۴/۴۰۷۵۵/۲۴ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ دبیر هیات دولت.
متوسط مدت زمان ارائه خدمت شش ماه
هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان ندارد
مراحل گردش كار بررسی درخواست در اداره امور عشایر شهرستان

طرح موضوع درخواست در کمیته فنی استان

ارسال رای کمیته به اداره امور عشایر شهرستان برای اجرا

تامین اعتبار و اجرای پروژه


اشتراک گذاری

English»