دوشنبه ۰۵ / ۱۲ / ۱۳۹۸ ساعت 22:29

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی

تمام مطالب دسته بندی : خبر شهرستان ها

بمنظور بازدیداز پروژه های عشایری
بازدیدکمیته نظارت برطرحهای سامانه کارا

بمنظور بازدیداز پروژه های عشایری مرتبط با تسهیلات سامانه کارا ، کمیته نظارت شهرستان متشکل از نماینده های محترم فرانداری، کار و رفاه اجتماعی ، صندوق کار آفرینی امید از منطقه عشایری خوشینه علیا بازدیدبعمل آمد و توضیحاتی درخصوص متقاضیان بهره مند و نحوه دریافت وهزینه کرد تسهیلات در راستای طرحهای پرواربندی از سوی آقای […]

چهارشنبه ۰۱ اسفند