دوشنبه ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۹ ساعت 4:45

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی
شنبه ۱۹ بهمن


نظارت و حسابرسی تشکل های عشایری

عنوان خدمت نظارت و حسابرسی تشکلهای عشایری
شناسه خدمت ۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰
نام سامانه و آدرس وبسایت اداره کل امور عشایر
https://ashayer-kj.ir
نوع خدمت خدمت به کسب و کار(G2B)
شرح خدمت نظارت بر اجرای امور شرکتها و اتحادیه های تعاونی عشایری کشور و بررسی کلیه حسابها، دفاتر، اسناد و نیز صورتهای مالی آنها. همچنین نظارت و رسیدگی به شکایات در رابطه با شرکتها و اتحادیه های تعاونی عشایر استان
مدارك لازم براي انجام خدمت تقاضای شرکت تعاونی جهت حسابرسی ، اسناد مالی
قوانين و مقررات بالادستي آئین نامه ساماندهی عشایر ، اساسنامه اتحادیه و شرکتهای تعاونی
متوسط مدت زمان ارايه خدمت یک ماه
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان ندارد
مراحل گردش كار
  1. تقاضای شرکت تعاونی جهت حسابرسی
  2. انجام حسابرسی توسط موسسه حسابرسی
  3. ارائه گزارش توسط موسسه

اشتراک گذاری

English»