سه شنبه ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ ساعت 0:12

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی
سه شنبه ۰۳ اردیبهشت


میزخدمت (ساماندهی به مدیریت کوچ عشایر)

عنوان‌خدمت/زیرخدمت شناسه لینکخدمات‌الکترونیکی اطلاعات‌زیرخدمت راهنما
ساماندهی و مدیریت کوچ عشایر ۱۳۰۳۱۱۹۶۱۰۳ غیر الکترونیکی   راهنما*

معرفی خدمت

هدف از اجرای این خدمت ساماندهی به زندگی مبتنی بر کوچ عشایر میباشد که عبارت است از :ارایه خدمات حین کوچ وایجاد زیر ساختها و تاسیسات لازم ومناسب در مسیر کوچ واقامتگاههای عشایر به منظور تامین نیازهای اساسی زندگی انان وتسهیل در امر کوچ که شامل انجام خدمات و فعالیتهای بشرح ذیل است :تدوین وتنظیم تقویم کوچ ،نظارت بر نحوه چرای دام ،برنامه ریزی چگونگی تامین علوفه ،حفظ امنیت ایل راهها و اقامتگاههای مسیر کوچ و استقرارگاههای ییلاقی و قشلاقی، مرمت ونگهداری ایل راهها ، ایجاد تاسیسات لازم برای ارائه خدمات حین کوچ و تجهیز مسیرهای کوچ ، تجهیز مسیرهای کوچ ، تامین اب شرب خانوارها واب مصرفی دام ، ارائه خدمات اموزشی، فرهنگی، بهداشت و درمان و خدمات دامپزشکی

*راهنما:

اطلاعات تماس : ادارات کل / ادارات امور عشایر استانها( به لینک های استانی مراجعه شود)

اعلام مکان اخذ خدمت: به ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند . ( به لینک های استانی مراجعه شود)

زمان انجام کار: ساعات اداری

واجدین شرایط: تمامی خانوار های عشایر

 

 


اشتراک گذاری

English»