سه شنبه ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ ساعت 23:19

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی
سه شنبه ۰۳ اردیبهشت


میزخدمت (تامین و توزیع سوخت فسیلی)

عنوان‌خدمت/زیرخدمت شناسه لینکخدمات‌الکترونیکی اطلاعات‌زیرخدمت راهنما
تامین و توزیع سوخت فسیلی (نفت و گاز) ۱۳۰۳۱۱۹۶۱۰۰ غیر الکترونیکی   راهنما*

معرفی خدمت

در راستای حفظ منابع پایه و جلوگیری از بوته کنی و تخریب مراتع طرح جایگزینی سوخت فسلی از برنامه دوم توسعه در دستور کار سازمان قرار گرفته است که حمایت های سازمان در این زمینه در راستای ساخت جایگاه های ذخیره و توزیع نفت و گاز و همچنین کمک به خرید خودروهای سوخت رسان، ترویج و آموزش لوازم گاز سوز و توزیع نفت و گاز بوده است.

*راهنما:

اطلاعات تماس : ادارات کل / ادارات امور عشایر استانها( به لینک های استانی مراجعه شود)

اعلام مکان اخذ خدمت: به ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند . ( به لینک های استانی مراجعه شود)

زمان انجام کار: ساعات اداری

واجدین شرایط: تمامی خانوار های عشایر و تشکلهای عشایری


اشتراک گذاری

English»