دوشنبه ۲۵ / ۰۴ / ۱۴۰۳ ساعت 3:43

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی
یکشنبه ۱۱ فروردین


منشور اخلاقی

اولین گام خدمت مشتاقانه: حضور به موقع و اثربخش در محل کار برای پاسخگویی مطلوب به ارباب رجوع.

– نظم و ترتیب در امور و آراستگی ظاهر، نشانه کمال شخصیت و توصیه دینی است.

– تحکیم مبانی ارزشی اسلام، رعایت ادب و نزاکت، عدالت و انصاف و ارائه خدمات مناسب به مردم.

– توجه ویژه به امانت و رازداری، وفای به عهد، بردباری، انتقاد پذیری، مدارا، تواضع و فروتنی.

– داشتن روحیه همکاری همراه با متانت و خوش برخوردی به هنگام ارائه خدمات به مردم و ارباب رجوع.

– تهیه و ارئه اطلاعات مستند و شفاف برای پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع.

– ایجاد انگیزه و تعلق کاری در کارکنان در راستای بهبود عملکرد سازمانی.

– انجام وظایف محوله با جدیت و تلاش مستمر با رویکردی مثبت.

– تجهیز و آماده سازی فضای اداری و بهبود فضای سازمانی به منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به ارباب‌رجوع.

– ایجاد محیط مناسب برای رشد کرامت انسانی و فضایل اخلاقی سازمان در راستای ارتقای رضایت‌مندی ارباب رجوع.

– استفاده صحیح از امکانات سازمان و پرهیز از اسراف.

– ایجاد فضای صمیمیت و اعتماد در کارکنان و پرهیز از تبعیض، شایعه‌سازی، تهمت، غیبت و خبرچینی.

– اجرای مستمر برنامه های آموزشی و توجیهی برای ارتقای فرهنگ تکریم مردم و ارباب رجوع.

– استفاده بهینه از اوقات اداری و تدوین برنامه زمانبندی در ارائه خدمات .


اشتراک گذاری

English»