سه شنبه ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۹ ساعت 23:47

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی
سه شنبه ۰۳ اردیبهشت


سوالات متداول( درخواست تسهیلات بانکی)

-تسهیلات بانکی به چه طرحهایی تعلق می گیرد؟

تسهیلات به طرحهای تولیدی اعم از پرواربندی ، کشت گیاهان دارویی و طرحهای مربوط به صندوق خرد زنان و تشکلهای عشایری در صورت دارا بودن شرایط متقاضی اعطا می شود.

۲-انواع تسهیلاتی که به عشایر اعطا می شود کدام است؟

تسهیلات بند ب ماده ۵۲ (پرواربندیو زنجیره تولید گوشت قرمز دام عشایر) با سود ۱۰ تا ۱۴ درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات ماده ۱۰ و ۱۲ (خشکسالی) با سود ۴درصد و بازپرداخت ۵ ساله شامل طرحهای پرواربندی، کشت و جمع آوری گیاهان دارویی و طرحهای تشکلهای عشایری

تسهیلات اشتغال پایدار که با ثبت در سامانه کارا و طرحهای تائید شده در شورای اشتغال استان قابل پیگیری است

۳-نرخ سود تسهیلات پرداختی چند در صد است؟

نرخ سود تسهیلات بنا به طرح و نوع تسهیلات از ۴ تا ۱۸ درصد متفاوت است.

۴-نحوه بازپرداخت تسهیلات چگونه است؟

باز پرداخت بسته به نوع تسهیلات اعطای از یکسال تا پنج سال متفاوت است.

۵-برای درخواست اعطای تسهیلات به کجا باید مراجعه کنیم؟

برای ارائه درخواست و اخذ تسهیلات به ادارات ویا نمایندگیهای امور عشایر شهرستان خود مراجعه کنید.

۶-بانک های اعطا کننده تسهیلات کدامند؟

در حال حاضر بانک کشاورزی بعنوان بانک عامل عمل میکند.


اشتراک گذاری

English»