دوشنبه ۲۵ / ۰۴ / ۱۴۰۳ ساعت 3:34

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت


توافقنامه سطح خدمات

ردیف
عنوان خدمت
شماره شناسه خدمت
توافق سطح خدمت
مدت زمان انجام خدمت
۱
نظارت و حسابرسی تشکل های عشایری
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰
  توافق سطح خدمات
یک ماه
۲
اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکل های عشایری ( تعاونی ها ، صندوق های خرد عشایری )
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۱
  توافق سطح خدمات
۱۵ روز
۳
واگذاری اراضی و مستحدثات به تشکل های عشایری
۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۲
  توافق سطح خدمات
۶ ماه
۴
آموزش ارکان و اعضاء تشکل های عشایری
۱۸۰۵۲۴۵۰۱۰۳
  توافق سطح خدمات
۱ ماه
۵
آبرسانی سیار به عشایر
۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۰
 توافق سطح خدمات
۳ روز
۶
تأمین و توزیع نهاده های دامی عشایر
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲
  توافق سطح خدمات
۲ الی ۳ روز
۷
تأمین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲
  توافق سطح خدمات
۱۵ روز
۸
احداث مرمت و نگهداری راه عشایر
۱۳۰۵۲۴۵۱۱۰۳
  توافق سطح خدمات
۱۵ روز
۹
تسطیح اراضی کشاورزی در مناطق عشایری
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۴
  توافق سطح خدمات
۱ ماه
۱۰
تأمین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۵
  توافق سطح خدمات
۴ تا ۶ ماه
۱۱
برق رسانی به مناطق عشایری
۱۳۰۳۲۴۵۱۱۰۶
  توافق سطح خدمات
۴ تا ۶ ماه
۱۲
آماده سازی سایت اسکان عشایر
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷
  توافق سطح خدمات
یک سال
۱۳
تأمین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر
۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۸
  توافق سطح خدمات
۳ روز
۱۴
آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر
۱۸۰۵۲۴۵۱۱۰۹
  توافق سطح خدمات
۱ هفته
۱۵
هماهنگی و تسهیل ارائه خدمات سایر دستگاههای دولتی به عشایر
۱۳۰۲۲۴۵۱۱۱۰
  توافق سطح خدمات
۱ هفته
۱۶
ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر
۱۳۰۲۲۴۵۲۱۰۰
  توافق سطح خدمات
۱ هفته
۱۷
ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیر های کوچ و استقرار عشایر کشور
۱۰۰۳۲۴۵۲۱۰۱
  توافق سطح خدمات
۱ ماه
۱۸
احداٍث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری
۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۰
  توافق سطح خدمات
۴ تا ۶ ماه
۱۹
ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به عشایر
۱۳۰۱۲۴۵۳۱۰۱
  توافق سطح خدمات
۴ تا ۶ ماه
۲۰
تأمین و توزیع مولدهای انرژی تجدید پذیر به عشایر
 ۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۲
  توافق سطح خدمات
۴ تا ۶ ماه

اشتراک گذاری

English»