پنج شنبه ۰۳ / ۰۳ / ۱۴۰۳ ساعت 12:50

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی
یکشنبه ۱۱ فروردین


اهداف و وظایف

دف و وظایف اساسی

الف – هدف

ارایه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر

ب – وظایف اساسی

۱) سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه زیر بنائی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع عشایری و نیز ساماندهی و ارائه خدمات به آنها

۲) سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرحهای زیر بنائی، عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک (کوچ رو)

۳) برنامه ریزی در جهت توسعه، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی تعاونی عشایری نظیر علوفه کاری، مرغداری، تولید عسل، سبزیکاری و کشت گیاهان دارویی و صنعتی

۴) سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش فنی و مهارت دامداران متحرک ( كوچ رو )در زمینه تغذیه دام، پیشگیری از امراض دامی، بهره برداری از مراتع، دامپروری، بهداشت محیط، خدمات دامپزشکی و توسعه صنایع دستی

۵) برنامه ریزی و انجام اقدامات و هماهنگی های لازم بمنظور تسهیل تامین نهاده های دامی ، افزایش تولید و حمایت صنایع وابسته به دامپروری عشایر با مشارکت و همکاری نهادهای ذیربط

۶) برنامه ریزی، هماهنگی و انجام اقدامات لازم در جهت اسکان دامداران متحرک، با همکاری وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط

۷) برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ایجاد و نگهداری گذرگاه ها، آبشخورها، پناهگاه ها وانبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب

۸) برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم به منظور ساماندهی و توسعه بازاریابی، حمل و فروش فرآورده های دامی کشاورزی و صنایع دستی عشایر

۹) برنامه ریزی به منظور ارتقاء توسعه سطح دانش، بهداشت و آموزش جامعه عشایری با همکاری دستگاههای ذیربط

۱۰) برنامه ریزی و پیگیری اختصاص واخذ یارانه های متناسب با فعالیت های جامعه عشایری

۱۱) بررسی، مطالعه و تحلیل شرایط و ویژگی های جوامع عشایری به منظور آسیب شناسی تنگناها و مشکلات و ارائه راهکارها به مراجع مربوطه

۱۲) مطالعه و شناسایی ظرفیت ها، امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک(کوچ رو)در مورد امور دام واسکان و برنامه ریزی به منظور بهبود سطح معیشتی و حرفه ای آنها

۱۳) تهیه، تنظيم ونظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های مربوط به صنعتی کردن دامپروری عشایر

۱۴)  تدوین الگوها و تعیین نظام های بهره برداری منابع دامی عشایر

۱۵) نظارت بر روند بهره برداری و چرای دام عشایر در مراتع به منظور رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری و حفظ مراتع کشور.

۱۶) هماهنگی و اقدام لازم برای پیش بینی و فراهم نمودن تسهیلات اعتباری مورد نیاز عشایر

۱۷) برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور توسعه مشارکت و تقویت تعاونی های تولیدی و خدماتی در مناطق عشایری

۱۸) هماهنگی و تعامل لازم با سایر سازمان ها و مراجع جهت ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه های توسعه ای مناطق عشایری

۱۹) پیگیری و انجام اقدام لازم برای تامین منابع مالی جبران خسارت های طبیعی به جامعه عشایری

۲۰) انجام مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی برای اسکان عشایر داوطلب در کانون های توسعه

۲۱) مطالعه و طراحی نظام های بهره برداری متناسب با جامعه عشایری و نظارت بر آنها

۲۲) پیگیری و اقدام لازم به منظور اختصاص اراضی مناسب موات و پایاب سدها برای اسکان عشایر

۲۳) برنامه ریزی و نظارت بر ساماندهی کوچ و اسکان عشایر با ایجاد اشتغال پایدار برای ارتقاء شاخصهای برخورداری جوامع عشایری

۲۴) سیاستگذاری و نظارت بر اجرای طرح های تجهیز منابع آب و خاک و حمایت از اجرای طرح های توسعه کشاورزی، دامپروری ، آبزی پروری و تولیدات گیاهی و صنایع دستی عشایر

۲۵) هماهنگی و نظارت بر ایجاد مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، پست، مخابرات، پاسگاه نیروی انتظامی و پایگاه بسیج عشایری با هماهنگی مراجع ذیربط

۲۶) برنامه ریزی و هماهنگی لازم به منظور برخورداری جوامع عشایری از انرژی های نو

۲۷) هماهنگی لازم با مراجع مربوط به منظور توسعه ی فرهنگ بیمه خانوار و تولیدات جامعه عشایری


اشتراک گذاری

English»