دوشنبه ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۹ ساعت 5:33

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
منو اصلی
شنبه ۱۹ بهمن


آموزش ارکان و اعضای تشکلهای عشایری

عنوان خدمت آموزش ارکان و اعضای تشکلهای عشایری
شناسه خدمت ۱۸۰۵۳۴۵۰۱۰۳
نام سامانه و آدرس وبسایت اداره کل امور عشایر
https://ashayer-kj.ir
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B)

شرح خدمت ارائه آموزش به ارکان و اعضاءتشکل های عشایری بر اساس بند ۲ ماده ۱۵ قانون شرکت های تعاونی در راستای آئین نامه نحوه مصرف وجوه حاصل از سهم سه درصد بخشنامه ۱۱۷۸۳/۷۷۹/۱۴مورخ ۱۴/۶/۶۴
مدارك لازم براي انجام خدمت ندارد
قوانين و مقررات بالادستي بند۲ ماده ۱۵قانون شرکت های تعاونی در راستای آئین نامه نحوه مصرف وجوه حاصل ازسهم ۳ درصد آموزش بخشنامه ۱۱۷۸۳/۷۷۹/۱۴ مورخ ۱۴/۶/۶۴ وزیر محترم وقت کشاورزی
متوسط مدت زمان ارايه خدمت یک ماه
هزينه ارايه خدمت به خدمت گيرندگان ندارد
مراحل گردش كار
  1. استعلام از شهرستان با توجه به نیاز آموزشی منطقه عشایری (نیاز سنجی آموزشی)و یا تشخیص نیاز توسط اداره کل
  2. تامین اعتبار از محل ۳درصد آموزش و یا اعتبارات تملک استانی
  3. برگزاری دوره آموزشی در منطقه عشایری

اشتراک گذاری

English»